im. 6 Brygady Desantowo – Szturmowej gen. S. Sosabowskiego