im. 6 Brygady Desantowo – Szturmowej gen. S. Sosabowskiego

Psycholog

Decyzją UMiG Proszowice stanowisko psychologa zostało zlikwidowane