im. 6 Brygady Desantowo – Szturmowej gen. S. Sosabowskiego

Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach

 
3E – Violetta Łyduch – przewodnicząca
2B – Michał Kubacki – zastępca
8A – Justyna Hajduk – sekretarz
3A – Agnieszka Kania – skarbnik
1A – Anna Kania
1B – Izabella Latowska
2A – Katarzyna Gryc
2C – Justyna Sutur
4a – Elżbieta Karpińska
4B – Ewa Karczewska
5A – Małgorzata Sendor
5B – Magdalena Wiecha
7A – Aneta Lorens
8B – Monika Margul
3B – Mariola Kukiełka
3C – Agnieszka Zygiel – Pazdro
3D – Monika Adamczyk

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców_2018/19

Kompetencje_RR

Rady Rodziców – Kompetencje i zasady działania RR – kompetencje…

wniosek_dyrektora_do_RR

Uchwała nr 1/17/18 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców   uchwała_1_2017/18

Uchwała nr 2/17/18 w sprawie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego   uchwała_2_2017/18

Uchwała nr 3 w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych    uchwała_3_2017/18

Uchwala nr 4 na temat zestawu podręczników i materiałów pomocniczych    uchwała_4_2017/18

Uchwala nr 5 w sprawie opinii na temat organizacji 4 godziny wf    uchwała_5_2017/18

Sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie 2018/19

Uchwała nr 1/18/19 w sprawie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Uchwała Nr 1 __2018/19

Uchwała nr 2/18/19 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców Uchwała Nr 2_2018/19

Uchwała nr 3/18/19 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych Uchwała Nr 3_2018/19

Uchwala nr 4/18/19 w sprawie opinii na temat organizacji 4 godziny wf  Uchwała Nr 4_2018/19

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia młodzieży szkolnej:

OWU_WARTA_NNW_SZKOLNE_C3352

WARTA Szkoła 2018-2019 , WARTA SZKOŁA – do wydruku

Regulamin – monitoring monitoring szkoły SP2