im. 6 Brygady Desantowo – Szturmowej gen. S. Sosabowskiego

Samorząd Uczniowski

Zarząd:

Przewodnicząca – Agata Skotarska

Zastępcy:
Julia Konwant
Dominika Florek

Sekretarze:
Justyna Szczygieł
Julia Drab

Skarbnik – Nina Kukiełka

Opiekun – Beata Bochenek