im. 6 Brygady Desantowo – Szturmowej gen. S. Sosabowskiego

Dyrekcja

Dyrekcja szkoły

Dyrektor: mgr inż. Maria Bielska-Kahan

Wicedyrektor: mgr Wojciech Musiał