im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Dyrekcja

Dyrekcja szkoły

Dyrektor: mgr inż. Maria Bielska-Kahan

Wicedyrektor: mgr Wojciech Musiał