im. 6 Brygady Desantowo – Szturmowej gen. S. Sosabowskiego

Zestawy podręczników


Szkolny zestaw podręczników  i materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2018/2019: 

Klasa III gimnazjum – podręczniki

Klasy I, II, IV, V, VII, VIII – podręczniki

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych: 

Klasa III gimnazjum – ćwiczenia

Klasy I, II, IV, V, VII, VIII – ćwiczenia