im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Zestawy podręczników


Szkolny zestaw podręczników  i materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2019/2020: 

Klasy I, II, III, V, VI, VII, VIII – Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych: 

Klasy I, II, III, V, VI, VII, VIII – zestaw materiałów ćwiczeniowych